Bảng xếp hạng Việt Nam
Làm Gì Phải Hốt
Hoàng Thùy Linh - JustaTee
Làm Gì Phải Hốt Hoàng Thùy Linh - JustaTee
Tết Về Sớm Nhé Phan Mạnh Quỳnh
Em Chào Tết Bích Phương
Khúc Giao Mùa Trung Quân - Bảo Anh
Lắng Nghe Mùa Xuân Về Hồ Quang Hiếu - Hương Tràm
Hoa Cỏ Mùa Xuân Đinh Mạnh Ninh - Dương Hoàng Yến
Xuân bên em Khánh Phương
Có Người Vũ Cát Tường
Tự Tâm Nguyễn Trần Trung Quân
Hongkong 12 Nguyễn Trọng Tài - MC 12
Xiêu Lòng Phạm Quỳnh Anh
Ngày Đôi Ta Là Của Nhau Đông Nhi - Ông Cao Thắng
Cô Thắm Không Về Phat Ho, JokeS Bii, Thien
01
Việt Nam ơi

Fm Band

02
Làm Gì Phải Hốt

Hoàng Thùy Linh - JustaTee

04
Tết Về Sớm Nhé

Phan Mạnh Quỳnh

05
07
Khúc Giao Mùa

Trung Quân - Bảo Anh

08
Từng yêu

Phan Duy Anh

09
Em Chào Tết

Bích Phương

10
Lily

Nhiều ca sĩ

11
Lắng Nghe Mùa Xuân Về

Hồ Quang Hiếu - Hương Tràm

12
Việt Nam ơi

Fm Band

01
02
05
Cô Thắm Không Về

Phat Ho, JokeS Bii, Thien

06
Tết Về Sớm Nhé

Phan Mạnh Quỳnh

07
Làm Gì Phải Hốt

Hoàng Thùy Linh - JustaTee

08
Từng yêu

Phan Duy Anh

09
Khúc Giao Mùa

Trung Quân - Bảo Anh

11