Em gái mưa
Hương Tràm
Thích
Để tải nhạc chờ, bấm vào hoặc soạn BH Mã Nhạc Chờ gửi 1221 cước phí 3,000đ/bài/tháng
Tải Mã nhạc chờ
Lượt nghe
Lượt tải
Thích
16,528
58,426
25
16,190
14,854
28
4,296
4,300
4
4,785
4,265
3
6,524
1,936
10
2,743
1,786
4
523
1,625
1
1,159
1,584
0
1,680
1,256
1
677
804
0
1,321
722
3
1,134
680
1
870
325
1
502
325
0
631
230
0
544
193
0
640
149
1
558
97
0
659
45
2
718
42
0
961
36
3